Loading...

Акушерство. Хмiл С.В. - Cтраница 35

 

ІНВАЗИВНІ МЕТОДИ

Кордоцентез - це пункція судин пуповини плоду. Аналіз крові, отриманий у такий спосіб, дає можливість виявити спад­кову патологію, обмінні порушення, хвороби крові, інфікуван­ня, гіпоксію, гемолітичну хворобу плоду.

Фетоскопія - це метод прямої візуалізації плоду і внутрішньоматкового середовища. Проводиться у 15-18 тижнів вагітності під контролем УЗД. Ендоскоп, введений в амніотичну порожнину (через передню черевну стінку або заднє склепіння), дає можливість оглянути частини плоду, провести забір крові, біопсію шкіри для аналізу.

Амніоскопія - інструментальний метод дослідження ниж­нього полюсу плідного яйця за допомогою амніоскопу. Умо­вою для проведення амніоскопії є прохід­ність каналу шийки матки для тубуса міні­мального діаметра. Дане обстеження допо­магає встановити стан плодового міхура (цілий чи відсутній); наявність судинного малюнка на оболонках; кількість навколоплодових вод; їх забарвлення (світлі, опалесціюючі,   меконіальні, жовті, коричневі); ступінь відшарування оболонок нижнього полюсу плодового міхура; передлеглу

частину плоду (голівка, сідниці); петлі пуповини і м'які части­ни плоду. Найбільше діагностичне значення має забарвлення навколоплодових вод: для переношеної вагітності - зелене, для резус-конфлікту - жовте, при внутрішньоутробній гіпоксії пло­ду - води меконіальні, при антенатальній загибелі плоду - тем­но-коричневі. Виражений судинний малюнок зазвичай свідчить про низьке розміщення плаценти.

Амніоцентез - це аспірація навколоплодових вод з допомо­гою тонкої голки. Залежно від місця пункції розрізняють транс-абдомінальний і транспіхвовий амніоцентез. Проводиться під контролем УЗД у 12-18 тижнів вагітності. Завдяки цитологічно­му, біохімічному, ендокри­нологічному, генетичному та імунологічному дослі­дженням амніотичної ріди­ни можна виявити хромо­сомні аномалії і вади роз­витку, порушення мета­болізму - обміну амінокис­лот, ліпідів, вуглеводів і му-кополісахаридів; резус-ізоімунізацію, визначити ступінь зрілості легень плоду.

Трансцервікальна біопсія ворсин хоріона проводиться для діагностики генетичної патології в І триместрі вагітності під контролем УЗД. Завдяки методу можна вивчити гемоглобінопатії (наприк­лад, серповидно-клітинну анемію і b-таласемію), при діагнос­тиці порушень обміну - провести біохімічне дослідження.